Problemen in samenhang oppakken door integrale samenwerking

Synch^nify legt zich toe op het faciliteren van Integrale dienstverlening – tezamen met haar partners voor een samenhangende aanpak – gericht op het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken.

De samenleving ofwel de maatschappij maar ook organisaties, zijn systemen waarvan alle onderdelen met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden.

Integrale samenwerking en dienstverlening is ons inziens dé manier om vraagstukken ten aanzien van multi-problematiek in het economische en sociale domein op te lossen.  Problemen in de samenleving kunnen niet als losse elementen worden beschouwd, maar als een netwerk, waarbij het ene probleem het andere beïnvloedt.

Synch^nify is onze zienswijze op een nieuwe manier van samenwerken, waarbij wij tezamen met multidisciplinaire partners, de krachten bundelen en vanuit gemeenschapsvorming zowel gedeelde waarde gaan creëren als ook een meer sociaal innovatieve manier van samenwerken, van arbeid en van sociaal ondernemen bewerkstelligen en middels co-creatie duurzame diensten en producten ontwikkelen.

Clusters

De samenleving ofwel de maatschappij maar ook organisaties, zijn systemen waarvan alle onderdelen met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Vraagstukken bij ondernemers, bedrijven en organisaties ontstaan vaak midden in de samenleving maar hebben doorgaans impact op verschillende onderdelen van een organisatie. Bij het oplossen van vraagstukken is het van belang dat alle stakeholders inzicht hebben in de diverse afhankelijkheden en hoe zij zich verhouden tot hun omgeving. Dit vraagt overzicht en inzicht in het totaal van factoren

Het geheel van diensten, producten en oplossingen gericht op het verduurzamen, verbinden, vitaliseren en weerbaarder maken van bedrijven, ondernemers en organisaties wordt vanuit een vierluik ingezet.

Laten we in contact komen

Is er nog iets onduidelijk of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Wij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Neem contact met ons op en wij helpen u zo spoedig mogelijk.