Onze missie

Onze missie is om in te spelen op maatschappelijke economische vraagstukken en behoeften, om te helpen bij het bouwen en onderhouden van vitale en gezonde gemeenschappen, het versterken van de autonomie binnen deze gemeenschappen en het verkrijgen van synergie tussen verschillende gemeenschappen als bijdrage aan een duurzame en saamhorige samenleving.

Het concept is ontwikkeld rond een sector overstijgend samenwerkingsverband en gestructureerd als een overkoepelend netwerk van onderliggende clusters, die zowel;

  • Een brug moet slaan tussen en voor diverse sociaalondernemers, organisaties en al het potentieel aan initiatieven in de samenleving dat duurzaam geconcretiseerd dient te worden;
  • Maar tevens ook het transformeren van bestaande organisaties en businessmodellen tot speerpunten heeft;
  • Daarbij is het een vehicle waarmee wij individuen, ondernemers en organisaties willen faciliteren die oplossingsgericht willen werken met diensten en producten die aansluiten op de persoonlijke en maatschappelijke behoeften en vraagstukken.

Clusters

De samenleving ofwel de maatschappij maar ook organisaties, zijn systemen waarvan alle onderdelen met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Vraagstukken bij ondernemers, bedrijven en organisaties ontstaan vaak midden in de samenleving maar hebben doorgaans impact op verschillende onderdelen van een organisatie. Bij het oplossen van vraagstukken is het van belang dat alle stakeholders inzicht hebben in de diverse afhankelijkheden en hoe zij zich verhouden tot hun omgeving. Dit vraagt overzicht en inzicht in het totaal van factoren

Het geheel van diensten, producten en oplossingen gericht op het verduurzamen, verbinden, vitaliseren en weerbaarder maken van bedrijven, ondernemers en organisaties wordt vanuit een vierluik ingezet.

Laten we in contact komen

Is er nog iets onduidelijk of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Wij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Neem contact met ons op en wij helpen u zo spoedig mogelijk.